Arbeidsparticipatie en werkloosheid in percentages naar geslacht in Zuid-Holland in 2001-2008.


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
bruto arbeidsparticipatie (%) mannen 78,5 78,6 78,5 77,7 78 77,3 78,5 79
vrouwen 55,9 55,9 56,6 57,9 58,7 59,9 60,3 61,3
totaal 67,3 67,4 67,6 67,9 68,4 68,6 69,4 70,2
netto arbeidsparticipatie (%) mannen 76,4 76 74,7 73,3 73,6 73,7 75,5 76,2
vrouwen 53,3 53,2 53,4 54 54,2 55,6 57 58,4
totaal 65 64,7 64,1 63,7 64 64,7 66,3 67,3
werkloosheidspercentage mannen 2,6 3,3 4,9 5,6 5,6 4,7 3,9 3,6
vrouwen 4,5 4,9 5,7 6,8 7,6 7,1 5,4 4,9
totaal 3,4 4 5,2 6,1 6,5 5,8 4,5 4,1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)